2021-04-22 - AKADEMIA SMYCZKOWA

Program:

prof. Maciej Rakowski – Jak mądrze i efektywnie ćwiczyć na skrzypcach? Przygotowania ucznia do samodzielnego ćwiczenia

dr Gwendolyn Masin – Wprowadzanie wibracji na skrzypcach – sposoby nauczania

prof. Kazimierz Michalik – O grze na wiolonczeli (rozmowa z cyklu „Nestorzy polskiej pedagogiki”)

dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor – Nauczanie gry na kontrabasie na początkowym etapie

dr Anna Antonina Nogaj – Współczesny rodzic ucznia szkoły muzycznej a wyzwania kształcenia artystycznego

mgr Jarosław Mirkiewicz – Trema – czym naprawdę jest i skąd się bierze

mgr Jadwiga Śmieszchalska – Wygrać siebie: przygotowanie fizyczne i mentalne do konkursów, egzaminów i przesłuchań

prof. dr hab. Andrzej Bauer, dr hab. Katarzyna Budnik, dr Mariusz Patyra – Konkursy instrumentalne – przygotowanie do udziału, rola w pedagogice i karierze (panel dyskusyjny)

Program może zostać rozszerzony o dodatkowe webinary (m.in. z poradami lutniczymi)! Zachęcamy do zadawania pytań wszystkim prowadzącym przy wykorzystaniu anonimowej ankiety: https://forms.gle/zMcPp2BmfhuVng6u6

Linki do poszczególnych webinarów zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników. Dokładny harmonogram przedstawiony zostanie do 23 kwietnia 2021, webinary odbywać się będą w sesjach przedpołudniowych (godz. 10/11) i popołudniowych (godz. 16). Webinary dostępne będą zarówno w czasie rzeczywistym, jak i później, do 3 maja 2021. Zaświadczenia otrzymają osoby, które wezmą udział w co najmniej połowie webinarów.

Koszt udziału w konferencji wynosi 120 zł. Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza należy dokonać do 25 kwietnia 2021 r. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej.

Adres formularza: https://forms.gle/N4yhVjfpbkWaAezaA

Wraz ze zgłoszeniem należy wnieść opłatę za uczestnictwo na konto Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów:

Więcej aktualności