RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca:                      Maria Świerczyńska

Z-ca przewodniczącego:      Beata Rzanny

Sekretarz:                                     Magdalena Jachowicz-Bednarska

Skarbnik:                                       Ewa Fidecka

Członkowie Rady:                   Angelika Malinowska

                                                           Paweł Kurpiewski

                                                           Remigiusz Ludwig

                                                           Piotr Wawryło 

Zespół nadzoru pracy Rady Rodziców:                                                                                                                                                                                              

                                                         Magdalena Hereśniak

                                                         Edyta Gruszczyńska

                                                         Andrzej Rydlewski

 

Regulamin Rady Rodziców znajduje się tutaj.

 

SKRÓT INFORMACJI PO ZEBRANIACH RODZICÓW I RADY RODZICÓW 2018-2019

DAROWIZNY

DRUK DEKLARACJI

ANKIETA

 

Kontakt z Radą Rodziców:

rada.rodzicow.szkolamuzyczna@gmail.com

za pośrednictwem  skrzynki obok sekretariatu lub poprzez sekretariat Szkoły.

 

Zachęcamy wszystkich Rodziców i Opiekunów do współpracy.