REKRUTACJA

 

Rodziców i dzieci przyjęte do Szkoły
zapraszamy
na uroczyste rozpoczęcie roku i zebranie organizacyjne - 1 września 2021, g. 18.00.

 

Lista osób przyjętych do szkoły na rok 2021/22

 

Przyjęci do kl. I (wg numerów z rekrutacji):

1, 2, 2w, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 38, 41, 43, 44, 51, 66, 78, 79, 91, 93, 97, 99, 100, 105, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 126, 129, 135, 139

 

Przyjęci do kl. I (w podziale na instrumenty):

Fortepian: 1, 2w, 16, 41, 44, 66, 97, 115, 122, 123, 125, 126, 129,

Skrzypce: 15, 19, 38, 43, 93, 100, 105, 120, 139

Wiolonczela: 18, 27

Flet poprzeczny: 10, 135

Saksofon: 2, 78, 117

Perkusja: 26

Gitara: 12, 51, 79

Akordeon: 13, 25, 28, 91, 99

 

Przyjęci do klas wyższych:

Akordeon: 3w – do kl. V

 

Rodziców kandydatów przyjętych prosimy o potwierdzenie podjęcia nauki od września 2021.

Potwierdzenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres Szkoły (psm1stnr3@wp.pl) do 30 czerwca 2021.

 

Rozmowy z Dyrektorem Szkoły w sprawie wyników odbędą się 27 i 28 maja 2021 roku w godz. 16.00-18.00.

 ....................................................................................................................................

 

Prowadzimy naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, perkusja, akordeon, saksofon 

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

 

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły:
PSM I st. nr 3 w Warszawie, ul. Grochowska 64, 04-301 Warszawa,
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 18.00
tel. 22 610-61-66

https://www.psmzarebski.pl

Do pobrania

Wniosek rekrutacyjny do klas I
Wniosek rekrutacyjny do klas wyższych
Regulamin postępowania rekrutacyjnego
Klauzula informacyjna