STATUT SZKOŁY I WSO

 

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze Statutem naszej Szkoły oraz wyodrębnionym z niego dla Państwa wygody Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO).

 

Statut jest dokumentem określającym cele i formy działalności szkoły oraz prawa i obowiązki nas wszystkich - uczniów, nauczycieli i rodziców. W rozdziale Statutu zatytułowanym: Wewnątrzszkolny System Oceniania znajdziecie Państwo informacje o tym, co uczniowie powinni umieć ze wszystkich swoich przedmiotów w poszczególnych klasach oraz jak są oceniani.