O SZKOLERada Rodziców

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

REPREZENTACJA RODZICÓW UCZNIÓW DANEJ SZKOŁYRada rodziców

Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Rady Rodziców

Występowanie do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

DAROWIZNA NA CELE SZKOŁYWykorzystanie funduszy

Środki gromadzone w ramach funduszu Rady Rodziców przeznaczone są w szczególności na wspieranie działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Otrzymane fundusze umożliwiają: zakup akcesoriów do instrumentów, naprawę i serwis instrumentów, zakup nut, zakup środków czystości, organizację wydarzeń szkolnych tj. festyny, koncert szkolny itp. 

DAROWIZNA NA REMONT INSTRUMENTU

Darowizna na remont instrumentów

wpłata gotówką w sekretariacie szkoły

I semestr – wpłata wrzesień

II semestr – wpłata marzec

DAROWIZNA NA CELE SZKOŁY

Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

ul. Grochowska 64 04-301 Warszawa

16 1240 6133 1111 0010 7154 4725

Darowizna na cele szkoły.

DAROWIZNA NA CELE SZKOŁY

Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

ul. Grochowska 64 04-301 Warszawa

84 1240 6133 1111 0010 7154 4956

Darowizna na cele szkoły.

ROK SZKOLNY 2021/2022Skład Rady rodziców 2021/2022

PRZEWODNICZĄCAMaria Świerczyńska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGOMagdalena Woźniak

SKARBNIKAneta Lipińska

CZŁONEK RADYBeata Rzanny

CZŁONEK RADYRemigiusz Ludwig

CZŁONEK RADYJustyna Osiecka-Pieron

CZŁONEK RADYPiotr Wawryło

CZŁONEK RADYRenata Barańska-Czyż

CZŁONEK RADYIwona Rudowska

ZESPÓŁ NADZORUKlaudiusz Bieńko

ZESPÓŁ NADZORUKacper Duraj

ZESPÓŁ NADZORUKamil Kreczko

https://psmzarebski.pl/wp-content/uploads/2022/04/rada_rodzicow_img3.jpg

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIKontakt z Radą rodziców

Kontakt z Radą poprzez email, przez Sekretariat Szkoły lub za pośrednictwem  skrzynki obok Sekretariatu (poniżej gabloty).

Jeśli nie otrzymują Państwo emaila od Rady prosimy o kontakt:
rada.rodzicow.szkolamuzyczna@gmail.com

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Dane kontaktowe
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3
im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie

Szkoła czynna w dni robocze w godzinach: 8:00-20:00

ul. Grochowska 64 (wejście od ul. Kwatery Głównej)
04-301 Warszawa

e-mail: sekretariat@psmzarebski.pl
tel: +48 22 6106166

adres skrzynki e-PUAP: PSMIstnr3

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aleksandra Cnota-Mikołajec
iod@psmzarebski.pl

NIP: 113-09-13-113 REGON: 000276587

Copyright All Right Reserved 2021.

Skip to content